<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-05-14

Digitala verktyg förutser varje risk på arbetsplatsen

Sämre säkerhet och ineffektiv produktion – det blir resultatet när säkerhetsaspekter vägs in sent i byggprocessen. Ramirents specialister och våra digitala verktyg hjälper till att förutse riskerna redan på planeringsstadiet och gör säkerheten till en naturlig del i projekteringen. Hur kan vi minska allvarliga skador och dödsolyckor i olika byggprojekt? Det var utgångspunkten när Ramirent började utforma ett nytt koncept för säkrare arbetsplatser. Problemet var att olika riskmoment alltför sällan förutses på ett tidigt stadie i projekten, och när man väl gör det misslyckas man att föra informationen vidare till produktionen. Lösningen blev att använda kraften och effektiviteten i visuella 3D-modeller och informationshanteringen i BIM-verktyg. Det gör det möjligt att upptäcka utmaningar och hantera risker i god tid innan det första spadtaget och få med den informationen i den fortsatta byggprocessen. Var ska skyddsräckena sitta? Var fäster du in ditt personliga fallskydd? När i projektet behövs bullerskydd? Hur skall avspärrningar placeras för att maximera säkerheten för tredje person? Hela byggprojektet kan visualiseras och göras tydligt från start till mål med hjälp av de digitala verktygen och modellerna. Förutom förbättrad säkerhet, minimeras också olika krockar i produktionen. Ramirent kan klä ett byggprojekts modell av den slutgiltiga produkten med en modell som innehåller den utrustning som krävs ur säkerhetssynpunkt. SA-BLO-003-1Sätt säkerheten först och höj effektiviteten – kontakta Ramirent för att få veta mer om möjligheterna med våra digitala lösningar. 

Läs mer om Ramirents digitala utbud här

Ramirent släpper under våren 2019 nya VR-verktyg. Ladda ned vårt whitepaper om VR och digitaliseringen av byggbranschen.