<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-01-07

Digital utveckling ett måste för svenska byggföretag

Tekniken finns och möjligheterna är stora. Ändå går det relativt långsamt för byggbranschen att ställa om till digitala arbetssätt. Är ni en aktör som ligger i startblocken?


Ramirent kundportalen digital kontroll

En konservativ bransch där traditionellt relationsbyggande väger tyngre än nya arbetsmetoder – det anges ofta som en anledning till att den digitala omställningen går långsamt inom byggsektorn. Men sent omsider har branschen ändå fått upp ögonen för digitaliseringens fördelar med ökad produktivitet och reducerade kostnader.


– Ramirent var tidigt ute med olika digitala lösningar till kunderna och det märks nu att det puttrar mer och mer i branschen och att många står redo i startblocken. 
Det konstaterar Ramirents kundservicechef Maria Nordin Andersson. Hon arbetar med en av bitarna i det digitala pusslet – kontrollen över hyrda produkter till olika byggprojekt. Ramirents lösning är en kundportal som ger kunderna tillgång till aktuellt hyresinnehav, fakturor och returbeställningar genom en enkel inloggning i mobilen eller datorn.


– Att allt finns tillgängligt online höjer effektiviteten på både kort och lång sikt och framöver kommer vi att utveckla kundportalen ytterligare tillsammans med våra kunder. Förutom att den här typen av digitala lösningar är betydelsefulla för de enskilda projekten, är det också viktigt för byggföretagens varumärken när man ska locka till sig den yngre generationens medarbetare.

 

Ramirents kundportal - ett steg på vägen mot ett mer digitalt arbetssätt. Läs mer här. 

Spara pengar i dina projekt med digitalt arbetssätt. Läs mer här.