<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-11-01

Digital projektering borde vara en självklarhet

Byggsverige arbetar i stor utsträckning analogt. Med papper, penna och fysiska ritningar. Ramirent är på väg från den världen. Sedan några år tillbaka anställs experter på digitala verktyg och 3D-modellering. Det ger oss möjligheten att hjälpa våra kunder att förutsäga problem och skapa den optimala byggarbetsplatsen redan på planeringsstadiet.


EA-BLO-019-digital-projektering-header[1]

Från början fokuserade Ramirent sina kunskaper inom det digitala fältet på säkerheten på byggarbetsplatsen, att komma in i projekten i ett tidigt skede och planera in det kollektiva och personliga fallskyddet. Därifrån har stora steg tagits till att nu kunna erbjuda digital projektering och projektledning för allt som ingår i en modern etablering, det vi kallar Den temporära fabriken.

- Blir vi insläppta tidigt i planeringen med vår kompetens och våra verktyg så sparar man både pengar och tid. Man ökar även chanserna till att få ett säkert och effektivt bygge över tid, säger Anders Vikmyr affärs- och verksamhetsutvecklare på Ramirent.

Som maskinuthyrare har Ramirent stor erfarenhet av att välja ut rätt maskiner i rätt tid. När den kunskapen kombineras med insikterna om logistiska flöden, trafikavstängningar, el och belysning med mera och bearbetas i digitala program i en projekterings-/planeringsfas, får man helt nya möjligheter att förutsäga var eventuell problematik kan komma att uppstå.

- En digital projektör på Ramirent vill vara inne i ett tidigt skede i projekten, berättar Chalang Amin, som arbetar som digital projektör, eller BIM/CAD-ingenjör, hos Ramirent.

- Fördelen med att vara med så tidigt som möjligt i projekteringsskedet är att det blir mycket enklare att eliminera eventuella problem som kan uppstå under bygget. Exempelvis kan rätt placering av kran eller bygghiss effektivisera byggprocessen, men också dra ner på onödiga kostnader. Vi hjälper till att påvisa krockar och effektiviseringsmöjligheter över tid, säger Chalang.

Efterfrågan på den här relativt nya yrkeskåren ökar stadigt. Nu finns en KY-utbildning för den som vill arbeta som projektör. Chalang är byggnadsingenjör i grunden, men erfarenheter och utbildning hos de digitala projektingenjörer som arbetar hos Ramirent är av varierande slag.

- Det var mitt intresse för 3D-modellering och teknik som gjorde att jag hamnade här, berättar han. Överlag kan man säga att det viktigaste är att man är nyfiken och har ett sug efter att göra något annorlunda.

- Vi letar efter dem som är villiga att bryta normer, flytta gränser och göra saker som ingen gjort innan, fyller Anders i. Här har man en chans att gå från att göra något som ingen riktigt förstod hur det skulle gå till, till att vara en del av den grupp som fick detta att bli en självklarhet i alla etableringsprojekt.

Det pratas mycket om vikten av att digitalisera byggbranschen och i takt med att det blir verklighet ökar också pressen på de olika aktörerna att möta upp med relevant kompetens.

- Att kunna effektivisera arbetsprocessen och spara tid och pengar på det här sättet är vi relativt ensamma om, säger Chalang. Men det räcker inte med att förstå sig på 3D-miljön, det måste kombineras med kunskap kring temporär utrustning samt hur byggarbetsplatser ser ut i verkligheten också. Först då får man ut den fulla potentialen av oss i projekteringen.

Läs mer i vårt case om Pottholmen i Karlskrona.

 

Till Den temporära fabriken