<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-07-06

Den temporära fabriken – tre aktuella frågor

I region väst drar Daniel Ehk i Ramirents trådar kring Den temporära fabriken. Här svarar han på hur de temporära delarna kan förbättras och hur konceptet lyfter de mjuka värdena i byggprojekten.

DTF-BLO-01-den-temporara-fabriken-tre-aktuella-fragor-1

2019 genomfördes Ramirents förvärv av Stavdal för att skapa ett ännu starkare erbjudande till marknaden. Daniel Ehk som tidigare arbetade på Stavdal, återfinns numera som affärschef för Den temporära fabriken hos Ramirent region Göteborg.

Vilket intresse för Den temporära fabriken märker du på marknaden?
– Intresset för konceptet ökar helt klart, framförallt i beställarledet. De ser vinsterna med att ha en aktör som tar ansvar för alla temporära delar och att säkerhet och logistik är planerat i detalj i ett tidigt skede. Effektiviteten höjs och man slipper att drabbas av brandkårsutryckningar och andra krävande justeringar.

Vilka typer av projekt är bäst lämpade för konceptet?
– Eftersom det går att skala i detalj så spelar förutsättningar och storlek på projektet egentligen ingen roll. Vi kan gå från ett helhetsansvar för alla temporära delar till fokus på enskilda delar och tjänsteerbjudande. Det är naturligtvis lättare för oss att visa effekterna i stora projekt med många entreprenörer inblandade, men studier och data visar att effekterna proportionellt sett är desamma i varje temporär del även i mindre projekt.

Vad kan Den temporära fabriken bidra med förutom det som syns på arbetsplatsen?
– Vår arbetsprocess är väldigt transparent. Därmed kan beställaren påverka mer och följa upp olika delar på ett bättre sätt. Den färdiga byggnaden är naturligtvis kärnprodukten i varje projekt, men för oss handlar det också om att den ska byggas på ett sätt som stämmer med beställarnas mjuka värden. När de ska ta ansvar för miljö, hållbarhet och sociala frågor är det en trygghet att det temporära är planerat från start.