<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-05-05

Den temporära fabriken förfinar processerna

Mikael Brunnsäter är ansvarig för processutveckling inom ramen för Den temporära fabriken. Hans uppgift är att strukturera och utveckla sättet Den temporära fabriken tar sig an projekt. En viktig framtidsfråga för Ramirent.

EP_BLO_07-1

Målet med det arbete som Mikael Brunnsäter och hans kollegor gör är att arbeta fram en manual som ska vara underlag till hur projekt ska drivas. Detta dokument ska främst vara till för byggledningen men även kunna användas av underentreprenörer och leverantörer.

Vad är det då som gör arbetet med Den temporära fabriken så intressant för Mikael Brunnsäter?
– Jag började min bana i byggbranschen som verkmästarlärling. Mitt jobb var att hålla rent och snyggt runt mina kollegor på bygget och såg till att själva miljön var bra. Förr fanns på en sådan funktion många byggen men då hade man mer egen personal och det var inte lika mycket underentreprenörer som det är idag.

I byggbranschen som den ser ut idag har det varit komplicerat att ha en verkmästare i klassisk bemärkelse. Det är helt enkelt svårt att fördela ansvar och samordna många olika aktörer för att hålla ordning och reda på bygget. Effektiviteten och säkerheten blir ibland lidande. Detta är vad Mikael Brunnsäter och Den temporära fabriken vill motverka. Framförallt säkerheten får inte fallera.

För att kunna bibehålla en effektiv och säker arbetsplats med många underentreprenörer ställs det stora krav på samordning. Det blir viktigt att man som hantverkare rör sig på de områden där man ska, och får, röra sig. Rätt matplats, rätt skåp, rätt utrustning och rätt uppgift. Allt måste stämma och alla måste förstå sin roll.

– Den temporära fabriken ska fungera som en övergripande samordningsenhet för arbetsplatsen. Det kan gälla ett enormt projekt som Urban Escape likaväl som flera mindre projekt inom samma område, exempelvis flera bostadsprojekt belägna i närheten av varandra. Målet är att projekten ska ha så lite inverkan på omgivningen som möjligt. Det är viktigt att livet för utomstående ska kunna fortgå med minimal påverkan från byggverksamheten.

 

Gå till Den temporära fabriken