<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-04-07

Den temporära fabriken bygger ut

Ramirents bidrag till framtidens byggbransch växer och vi kommer att bygga ut organisationen ytterligare under 2020. Hela branschen tar kliv i riktning mot en mer digital närvaro i samhället. Därför kommer mer, och annan, kompetens att behövas. Mikael Brunnsäter hjälper oss att reda ut Den temporära fabrikens behov.

EP_BLO_07-1

Den temporära fabriken växer i hela Sverige och det behövs fler människor som vill ta byggbranschen framåt. Ett flertal kompetenser är intressanta. Ramirent kommer de kommande åren att behöva anställa projektledare, projektingenjörer, inköpare, logistiker och BIM- ingenjörer. Den som känner sig kallad behöver förståelse för branschen och ha viljan att utvecklas tillsammans med oss.
– Något vi sett som är väldigt kul är att folk med byggbakgrund har utbildat sig vidare och sedan söker sig till oss. De kommer ofta med intressanta och ”byggnära” idéer. De här människorna kan få en väldigt intressant och givande karriär hos Ramirent, säger Mikael Brunnsäter som är processutvecklare hos Ramirent.
– Målet är att alltid sätta det aktuella projektet i första rummet. Det ger bäst resultat både för kunden och för Ramirent som helhet, säger Mikael Brunnsäter.

Mikael berättar att han upplever att det fortfarande är ganska många som inte förstår vad det är Den temporära fabriken vill åstadkomma. Den temporära fabrikens roll är att flytta in på ett bygge och ta hand om de knepiga och lite jobbiga bitar som finns i och runt själva bygget. På så sätt kan byggjobbarna verkligen fokusera på det dom är allra bäst på – nämligen att producera själva byggnaden.
– Vi planerar logistik, inköp och säkerhet samtidigt som vi tar ansvar för samordningen mellan alla olika aktörer som rör sig på bygget. Ramirent är idag så mycket mer än ”förrådare” och maskinuthyrare.

En stor del av värdet ett byggprojekt får ut av att jobba med Ramirent och Den temporära fabriken är en bättre arbetsmiljö. Ramirent deltar aktivt i skyddsarbetet på bygget med riskanalyser, arbetsberedningar, skyddsronder med mera.
– Vi har idag projektingenjörer som jobbar med KMA (kvalitét, miljö, arbetsmiljö). Dessa projektingenjörer är oftast direkt underställda projektcheferna och ansvarar för att se till att bygget dels är säkert att arbeta på men också att allt flyter på så effektivt som möjligt. För de personer som kommer till Ramirent så finns det internutbildningar inom KMA.

Förutom KMA finns det inom Den temporära fabriken många andra arbetsuppgifter. Får vi en ny kollega som exempelvis är byggnadsingenjör eller projektingenjör så kan man lika gärna få arbeta med inköp eller planering. Det styrs av individens intresse och Ramirents behov.

Är du intresserad och vill hålla dig uppdaterad om lediga tjänster på Den temporära fabriken? Här finns mer information: jobb.ramirent.se/departments/den-temporara-fabriken

Gå till Den temporära fabriken