<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-04-30

Då ska fläktassisterade andningsskydd användas

Arbetar du i miljöer med risk för exempelvis damm, kvartsdamm eller asbest? Se till att du använder ett andningsskydd som effektivt stänger ute partiklarna.

Rivning, håltagning, kapning, isolering och slipning – det är bara några exempel på arbeten där du riskerar att utsätta andningssystemet för skadliga partiklar. När den risken finns ska alltid skyddsutrustning användas och det bästa valet för maximal säkerhet är ett fläktassisterat andningsskydd. Med batteridriven fläkt och effektiva partikelfilter stänger skyddet ute omgivande föroreningar som damm, kvartsdamm eller asbest.

Damm-skydd-andningsskydd-gul jacka

Riskerna med asbest är kända sen länge och idag är även kvartsdamm klassat som cancerframkallande. Fläktassisterade andningsskydd med den högsta skyddsklassen tar bort mer än 99,95 % av alla partiklar i den omgivande miljön och därmed minimeras risken för allvarliga sjukdomar. Skyddet är också utrustat med ett larmsystem som signalerar vid hinder av luftflöde, igensatta filter samt låg batterinivå. Tänk också på att noggrant prova ut rätt storlek på andningsskyddet så att det passar din ansiktsform.

Se Ramirents utbud av andningsskydd här

Ramirentskolans utbildningar i bland annat kvartsdamm finns här