<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2018-08-22

Ställningslösning för Järfällabadet

Säker och effektiv lösning för parallella arbetsmoment

Vid uppförandet av det nya badhuset i Järfälla stod entreprenören NCC inför en utmaning när det gällde montage av innertaket. Montagearbetet skulle utföras samtidigt som plattsättningen av bassängen, vilket skapade ett behov av en optimal ställningslösning som möjliggjorde parallellt arbete. 

Ramirents designavdelning fick i uppdrag att presentera en lösning som både skulle vara effektiv och tydlig att förstå för NCC och övriga aktörer i projektet. Som krav fanns också att material skulle kunna lagras uppe på den temporära plattformen, samt att logistiken kring plattformen skulle vara så enkel och smidig som möjligt.

- Vi har ett koncept för de badhusprojekt som vi utför och det var ett relativt komplicerat takbygge. Därför behövde vi kunna genomföra andra uppgifter samtidigt, som exempelvis betongarbete och plattsättning, säger Johan Engqvist, platschef på NCC.

Utgångspunkten var en skiss med en traditionell undertaksställning, där fokus låg på behovet av så få stödpunkter som möjligt, för att underlätta plattsättningen. I nästa steg presenterade Ramirent en lösning i form av bilder, samt som en BIM-modell (IFC), som kunde samgranskas i 3D med övriga modeller i projektet.

- Vår modell fanns som grund och Ramirent använde den för att lägga in sin ställningslösning. Det var väldigt smidigt för oss, eftersom vi kunde visa den för alla inblandade och kontrollera att det skulle fungera, säger Johan Engqvist.

Modellen visade att justeringar var nödvändiga för att undvika krockar med andra delar i byggnaden. Bland annat ändrades den önskade fria höjden mellan ställningsplattform och färdigt innertak från 2,5 meter till 2,3 meter. Effekten blev att antalet stödpunkter på bassängbotten kunde minskas, eftersom en balkong kunde användas som stöd för delar av ställningskonstruktionen. Efter ytterligare revideringar utifrån ett funktions- och hållbarhetsperspektiv, godkändes designen av ställningsmodellen.  

- Den här typen av lösning gör allt väldigt tydligt från start. Vi kunde se om det var någon ställning som behövde flyttas för att inte riskera att hamna i vägen för exempelvis rör eller andra byggdelar, säger Johan Engqvist.

Uppdrag

En effektiv och säker ställningslösning för nya Järfällabadet.  

Lösning

En tydlig och visuell presentation av uppdragets lösning med hjälp av bilder och en BIM-modell som underlättade samordning och justeringar. Som tekniska hjälpmedel användes Autodesk Revit för ställningsmodellering och Autodesk Robot för hållfasthetsanalys.

Resultat

Ett effektivt ställningsmontage med en lag-och normuppfyllande ställningskonstruktion, samt en effektiv byggproduktion där montage av innertak kunde samköras med plattsättning av bassängytan. Kostnaden rymdes i den uppsatta budgeten.

 

ramirent_case_jarfallabadet-2

 ramirent_case_jarfallabadet-1