<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-10-03

Byggets ”bodtomte” är alltid vaken

Är bodarna till personalen i ordning? Finns materialet redo i tid? Och är inhägnader och grindar på rätt plats? Med Ramirents koncept Den temporära fabriken får du en ”bodtomte” som sköter alla detaljer vid sidan av själva produktionen.


BLO_018nyheader

Oavsett storlek på byggarbetsplatsen utgör de temporära funktionerna cirka 20-25 procent av projektet. Maskiner, kranar, fallskydd, bodar, avfallshantering – listan kan göras lång.

Att ha fullständig kontroll över samtliga arbetsplatsomkostnader kräver både tid och resurser. För att underlätta den processen har Ramirent utformat konceptet Den temporära fabriken, där vi tar rollen som avancerad ”bodtomte”. Utgångspunkten är att Ramirent tar ansvar för de temporära delarna på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för dig som beställare och som låter dig ha fullt fokus på att producera byggnaden. Vi planerar allt temporärt i god tid och när spaden sätts i jorden finns vår personal på plats för att se till att allt flyter smärtfritt utan kostsamma stopp. Resultatet visar sig genom optimal säkerhet, logistik och effektivitet, samt en arbetsmiljö med hög trivsel.

Låt Ramirent ta hand om det som inte syns när byggnaden är klar – kontakta oss så berättar vi mer om Den temporära fabriken.

 

Till Den temporära fabriken