<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-01-07

Arbete på väg – ett säkert alternativ

För alla som arbetar på svenska vägar krävs alltid rätt kompetens. Ramirentskolan erbjuder en högkvalitativ utbildning som utmärker sig på flera sätt. Här listar vi tre starka skäl till att anmäla sig till den eller till någon av våra övriga utbildningar.


Ramirentskolan_arbete_pa_vag

Med kursen ”Arbete på väg, nivå 1&2” har Ramirent under ett flertal år utbildat personer som ska utföra vägarbeten. Sedan en tid erbjuds även ”Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 & 1.3,” som uppfyller de nya krav som Trafikverket inför successivt i nya entreprenader och projekteringstjänster. Men bortsett från gällande krav och en säkrare arbetsmiljö – varför ska man välja att gå vägutbildningen eller någon annan utbildning hos just Ramirent? Vi listar tre starka skäl.

1. Hög kompetens
En utmärkande faktor, som gäller samtliga utbildningar hos Ramirent, är att vi har utbildningsledare i varje region i landet. Utbildningsledarna är samtidigt instruktörer, vilket borgar för hög kompetens och att kunden verkligen får den kunskap som efterfrågats. De externa instruktörer som vi använder kontrollerar vi med jämna mellanrum för att säkerställa att kvaliteten är lika hög där.

2. Öppenhet för samarbeten
Även om vi värdesätter vår egen kompetens tror vi inte att vi vet allt. Därför har vi nära samarbeten med våra kunder och väger in deras kunskaper för att utforma utbildningarna på bästa sätt. Vi samarbetar också med aktörer som exempelvis Husqvarna, för att få nyttiga inspel från leverantörssidan.

3. Egna produkter
Ramirent har tagit fram egna och marknadsledande produkter, bland annat fordonsbarriären Safepass. Det utvecklingsarbetet höjer vår egen kompetens, samtidigt som deltagarna på vägutbildningarna får se vilka möjligheter och fördelar som finns med produkterna.

Vi utbildar över hela Sverige. All fakta och alla utbildningsorter för Arbete på väg hittar du här
Ramirentskolan har uppdaterats online, det är nu lättare att hitta rätt utbildning och att anmäla till våra kommande kurser.