<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2018-05-25

5 saker som gjorde vägavstängningarna säkrare

Vägarbeten har alltid varit förenat med risker och en bidragande orsak till det har varit avstängningsprodukterna. Ramirent tog ett nytt grepp på området och hittade banbrytande lösningar för både trafikanter och vägarbetspersonal.

Vägarbetssektorn hade under flera decennier problem med otillräckligt skydd för gång- och cykeltrafikanter. De betongbarriärer och kravallstaket som existerade, resulterade bland annat i att cyklister fastnade med styret eller kastades över avstängningen vid en kollision. På andra sidan avstängningen var det inte ovanligt att personalen utsattes för klämskador eller andra hanteringsrelaterade skador.

Med utgång från det, började ett nytt kapitel i vår historia inom tungavstängning och avstängning för gång- och cykeltrafikanter. Nyckeln i utvecklingsarbetet var att titta på hela kedjan, från transport till avetablering. Startskottet blev Ramirents GC-räcke för gående och cyklister och arbetet fortsatte GC-mattan som sänker cyklisternas fart, samt med utvecklingen av SafePass fordonsbarriär. Produkterna har en rad unika egenskaper och här listar vi fem saker med våra lösningar som förändrade arbetet vid vägavstängningar.

1. Vikten

Barriärer och räcken med lägre vikt gör att fler produkter kan transporteras med färre fordon och mindre tunga lyft för vägarbetarna.

2. Montering

Enkel montering genom exempelvis självlåsande kopplingar reducerar risken för klämskador.

3. Personalfördelning

Ramirents produkter är utformade för att kunna hanteras av färre personer på plats. Färre personer i riskområdena – mindre risk för skador samt ökad kostnadseffektivisering.

4. Justeringar

Ett vägarbete är sällan statiskt och ofta behöver barriärer och räcken flyttas, och tillbehör monteras efter hand. Ramirents produkter är designade för maximal flexibilitet under arbetets gång.

5. Systemtänket

Räcken, barriärer och tillbehör är delar i ett komplett system som skyddar både personal och förbipasserande. Systemkonceptet gör att produkterna enkelt kan anpassas och monteras tillsammans.